Лаврак както и Ципура са риби с еднакво бяло месо и вкусови качества, като ципурата е по лесна за чистене. Рибите се осоляват предварително за 30 минути или дори за 7, 8 часа в саламура преди да се поставят в пушилнята. Горелките се пълнят до половината. След като се...